ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน เดิน-วิ่ง

กระซ้าขาว มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิถีชุมชน
ณ วัดกระซ้าขาว ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
วันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 05.00 น.

ปิดรับสมัคร


ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 600 บาท)

 • ชาย : ไม่เกิน 19 ปี, 20-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป
 • หญิง: ไม่เกิน 19 ปี, 20-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป

มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท)

 • ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป
 • หญิง: ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป

ฟันรัน 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท) ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-39 ปี, 40 ปีขึ้นไป
เดินเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
VIP (ค่าสมัคร 1,000 บาท)

การสมัคร

 • สมัครทางออนไลน์ ปิดรับสมัคร
 • โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • หากสมัครถูกต้อง เสร็จสมบรณ์ จะมีรายชื่อของท่านขึ้นทันที

การรับเสื้อ-เบอร์

 • วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น.
 • สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ ณ วัดกระซ้าขาว ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์ -กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน -กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)

ถ้วยรางวัล
ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร

• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
ฟันรัน 5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
VIP
• ได้รับถ้วย VIP 1 ใบ และ เสื้อ เหรียญที่ระลึก ทุกท่าน
หมายเหตุ ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด เมื่อรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)

วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562
- รับเสื้อ- เบอร์ ตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562
- เวลา 05.00 น. - ปล่อยตัว ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร
- เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัว มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
- เวลา 05.45 น. - ปล่อยตัว ฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร
- เวลา 06.00 น. - ปล่อยตัว เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร
- เวลา 07.00 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 09.00 น. - เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

 

 • กำนันบัญชา โพธิบุญ : 081-7332752
 • กำนันเบญญพร เฮงซิ้ม : 081-8757752
 • ชาคริต แสงสว่าง : 097-9459787
 • เกียรติกร ใจสุยะ : 087-9915873
 • วิชุดา ปานยินดี : 081-5720142

ที่พักในจังหวัดสมุทรสาคร
คลิกที่นี่